top of page

OCEASOFT produkter

OCEAView platformen er en markedsførende monitorerings løsning, med fuld data sporbarhed (EU-Annex 11/FDA CFR part 11 kompliance) og alarmering, baseret på OCEASOFT’s innovative LoRaWAN produkter. Løsningerne inkludere mange forskellige sensor typer og en webplatform til at implementere et fleksibelt monitoreringssystem der kan løse opgaver i alle størrelser.

Vi tilbyder både en cloud-løsning via Amazon eller en lokal on-premise server løsning.

​​

Smart sensorer

OCEASOFT tilbyder en lang række af egen special designede smartsensorer til monitorering af flere forskellige måleenheder. OCEASOFT smart sensorer giver maksimal pålidelighed og enestående brugervenlighed.

 • Sensorens interne hukommelse består af kalibreringskoefficienter (a/b eller a/b/c), måling af usikkerhed efter kalibrering, hvor meget den drifter efter 1 år og sensorens serienummer.

 • Simpel plug-and-play betjening for øjeblikkelig brug, uden nødvendigheden for konfiguration på de supporterede dataloggere

 • Ved genkalibrering byttes sensoren blot ud med en ny-kalibreret uden tab af data eller nedetid.

 • Automatisk genkendelse af understøttede dataloggere

Ubegrænsede muligheder

For at sikre den største fleksibilitet har OCEASOFTS udviklet flere typer smart-sensor converter som, gør det muligt, at monitorere mange forskellige slags udstyr, også fra andre leverandører, via OCEAView applikationen. Dette gælder eksempelvis:

 • Cell Produktions Enheder
  Integration hyper avanceret udstyr som CliniMACS Prodigy® Systems med 4-20mA eller 0-10v.

 • Partikel Måling
  Integration af partikkeltællere som MET ONE 6015P via
  4-20mA og dry-contact alarmering.

 • Oxygen Meters

 • CO2 incubators

 • Nitrogen Freezers

Udvalgte sensorer & Udstyr
OCEAView

OCEAView er en komplet løsning til monitorering, sporbarhed og alarmering. Platformen kan integreres i jeres virksomhed som enten et public cloud projekt eller som en lokal on-premise løsning, således at der bliver taget hensyn til den interne privat- og sikkerhedspolitik i jeres virksomhed. Løsningens attraktive grænseflade giver total kontrol over alt dit udstyr, data, sensorer, brugere, rapporter og kalibrering. Med 24/7 e-mail, opkald og SMS-beskeder er OCEAView en robust platform til overvågning af kritiske udstyr og dets miljøparametre. Dette gør sig gældende i både laboratorier, lagerfaciliteter, produktionsområder, transport og meget mere.

​​

PlanView OCEAView
Watchmode OCEAView
Watch mode & Plan View

Watch mode skærmen viser status over alt det udstyr, din profil giver dig rettigheder til at se. Miniaturebillederne på dashboardet giver et øjeblikkeligt overblik over dit udstyr samt de fysiske parametre, som registreres af dine dataloggere.  

OCEAView giver dig ligeledes mulighed for at indlæse en plantegning for en hurtig visuel indikation af, hvor dit udstyr og dataloggere er placeret.

 • Øjeblikkelig visning af udstyr og fysiske parametre  

 • Hurtig visuel angivelse af placering og status med plantegninger eller 3D-billeder  

 • Konfiguration af datalogger på afstand

Grafer og Rapporter

Alle sensoraflæsninger kan vises på en graf, hvilket giver en nem måde at spore variationer over tid på.

 • Mulighed for at se oplysninger om flere sensorer i et enkelt udstyr på samme tid

 • Minimum, maksimum og gennemsnitsaflæsning beregnes automatisk og opdateres dynamisk når intervallet ændres

 • Mulighed for at oprette skemalagte rapporter om udstyr og alarmer i OCEAView

 • Eksporter data i flere forskellige formater

Graph view OCEAView
OCEAlert
OCEAlert

OCEAlert tilføjer opkald og SMS-beskeder til din OCEAView-løsning, hvilket giver større fleksibilitet og mulighed for hurtigere respons. Dit team og dig får besked i tilfælde af alarmer, f.eks. temperaturoverskridelser eller tekniske problemer.

 • Advarsel 24/7 via opkald og/eller SMS/E-mail

 • Eksternt platformsabonnement, der ikke kræver yderligere
  udstyr eller vedligeholdelse

 • Sekventielle kontaktforsøg indtil bekræftelse er
  modtaget

 • Brugerbekræftelse via et sikkert system der kræver godkendt PIN-kode

Mapping

Det er vores erfaring, at enhver form for udstyr, der opbevarer kritisk indhold, f.eks. Køleskabe, frysere eller lagerrum, på ingen måde altid har en ensartet og konsekvent temperaturfordeling i hele området.

 

Spørgsmålet er, hvor temperaturfølerme skal placeres for at sikre, at produktet opbevares under de påkrævede forhold?

 

Mapping afslører forholdene i området og giver et komplet billede og begrundelse for den optimale placering af sensorerne. Der er ingen anden måde at sikre, at hele området er under kontrol. Kortlægning betyder noget, det er en vigtig del af valideringen af et rum eller udstyr, der er tiltænkt at opbevare enhver form for kritisk materiale!​​ Hvis du har brug for en løsning til mapping eller sæsonbestemte undersøgelser, er vi mere end i stand til at hjælpe med den opgave.

​​

bottom of page